Prehľad o organizácii
DREVKO, spol. s r.o.
049 01 Muráň
36636339
2021977452
Nemá
nezistený
01.04.2005
19.03.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod DREVKO, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DREVKO, spol. s r.o.


Konateľ DREVKO, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DREVKO, spol. s r.o.


Predmet činnosti DREVKO, spol. s r.o.


Kataster DREVKO, spol. s r.o.


Skrátené výkazy DREVKO, spol. s r.o.