Prehľad o organizácii
N.R.M. AUTO s.r.o.
ČSA 1636, 962 31 Sliač
36636347
2021972986
SK2021972986
10-19 zamestnancov
01.04.2005
Nákladná cestná doprava
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,15
0,33
0,06
54,2 %
130 tis. €
172,8 %
2022/2021
1,92 mil. €
10,7 %
2022/2021
0,15
189 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk N.R.M. AUTO s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby N.R.M. AUTO s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,6 mil. €
2,4 mil. €
2,2 mil. €
2 mil. €
1,8 mil. €
1,6 mil. €
transparex.sk
32,8
0,46
0,17
2,54

Zisk pred zdanením N.R.M. AUTO s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA N.R.M. AUTO s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod N.R.M. AUTO s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie N.R.M. AUTO s.r.o.


Konateľ N.R.M. AUTO s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. N.R.M. AUTO s.r.o.


Predmet činnosti N.R.M. AUTO s.r.o.


Kataster N.R.M. AUTO s.r.o.


Skrátené výkazy N.R.M. AUTO s.r.o.