Prehľad o organizácii
SRD - Poľana, družstvo
Vrch Slatina 1088, 976 53 Hriňová
36636355
2022004468
Nemá
nezistený
01.04.2005
Zmiešané hospodárstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
-0,18
0,21
90,5 %
-429 €
91,4 %
2021/2020
2,68 tis. €
-1,8 %
2021/2020
-0,02
92,5 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk SRD - Poľana, družstvo


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby SRD - Poľana, družstvo


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk
0,68
0,09
n/a
0,34

Zisk pred zdanením SRD - Poľana, družstvo


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA SRD - Poľana, družstvo


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod SRD - Poľana, družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SRD - Poľana, družstvo


Štatutárny orgán SRD - Poľana, družstvo


Predmet činnosti SRD - Poľana, družstvo


Kataster SRD - Poľana, družstvo


Skrátené výkazy SRD - Poľana, družstvo