Prehľad o organizácii
SKARNES s.r.o.
Zámocké námestie 580/14, 967 01 Kremnica
36636363
2021987528
Nemá
nezistený
01.04.2005
07.05.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,09
-0,1
10,7
9,3 %
-480 €
85,3 %
2016/2015
N/A
-0,09
85,3 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk SKARNES s.r.o.


2014
2015
2016
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby SKARNES s.r.o.


2014
2015
2016
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
0,7
0,91
n/a
10,7

Zisk pred zdanením SKARNES s.r.o.


2014
2015
2016
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA SKARNES s.r.o.


2014
2015
2016
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod SKARNES s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SKARNES s.r.o.


Konateľ SKARNES s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SKARNES s.r.o.


Predmet činnosti SKARNES s.r.o.


Kataster SKARNES s.r.o.


Skrátené výkazy SKARNES s.r.o.