Prehľad o organizácii
CARPAT INVESTMENT GROUP, družstvo
Višňovského 2354/6, 960 01 Zvolen
36636371
2021990476
Nemá
nezistený
01.04.2005
Vedľ.čin.v pozem.dopr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,05
0,41
0
87,7 %
28,2 tis. €
-43,8 %
2022/2021
N/A
0,05
-34,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk CARPAT INVESTMENT GROUP, družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby CARPAT INVESTMENT GROUP, družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
41,72
0,12
n/a
0,63

Zisk pred zdanením CARPAT INVESTMENT GROUP, družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA CARPAT INVESTMENT GROUP, družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod CARPAT INVESTMENT GROUP, družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CARPAT INVESTMENT GROUP, družstvo


Predseda CARPAT INVESTMENT GROUP, družstvo


Štatutárny orgán CARPAT INVESTMENT GROUP, družstvo


Predmet činnosti CARPAT INVESTMENT GROUP, družstvo


Kataster CARPAT INVESTMENT GROUP, družstvo


Skrátené výkazy CARPAT INVESTMENT GROUP, družstvo