Prehľad o organizácii
BB AUTODOPRAVA s.r.o.
Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica
36636380
2021981467
SK2021981467
1 zamestnanec
02.04.2005
Nákladná cestná doprava
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,08
-0,13
37,18
38,2 %
-9,15 tis. €
-897,9 %
2022/2021
117 tis. €
-27,8 %
2022/2021
-0,08
-1 149,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk BB AUTODOPRAVA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby BB AUTODOPRAVA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
5,77
0,62
0,02
39,6

Zisk pred zdanením BB AUTODOPRAVA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA BB AUTODOPRAVA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod BB AUTODOPRAVA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BB AUTODOPRAVA s.r.o.


Konateľ BB AUTODOPRAVA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BB AUTODOPRAVA s.r.o.


Predmet činnosti BB AUTODOPRAVA s.r.o.


Kataster BB AUTODOPRAVA s.r.o.


Skrátené výkazy BB AUTODOPRAVA s.r.o.