Prehľad o organizácii
MUDr. HUDOBOVÁ, s.r.o.
Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen
36636398
2021986934
Nemá
2 zamestnanci
02.04.2005
Čin.všeob.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,57
0,87
1,96
34,3 %
41,7 tis. €
7,2 %
2022/2021
149 tis. €
7,3 %
2022/2021
0,57
-7,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk MUDr. HUDOBOVÁ, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Tržby MUDr. HUDOBOVÁ, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
transparex.sk
9,59
0,66
0,13
2,67

Zisk pred zdanením MUDr. HUDOBOVÁ, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

EBITDA MUDr. HUDOBOVÁ, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod MUDr. HUDOBOVÁ, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MUDr. HUDOBOVÁ, s.r.o.


Konateľ MUDr. HUDOBOVÁ, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MUDr. HUDOBOVÁ, s.r.o.


Prokurista MUDr. HUDOBOVÁ, s.r.o.


Predmet činnosti MUDr. HUDOBOVÁ, s.r.o.


Kataster MUDr. HUDOBOVÁ, s.r.o.


Skrátené výkazy MUDr. HUDOBOVÁ, s.r.o.