Prehľad o organizácii
life REALITY, s.r.o.
M.Rázusa 13, 984 01 Lučenec
36636401
2021984063
SK2021984063
nezistený
02.04.2005
Ost.pomocné obchod.čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,07
0,59
0,11
88,6 %
32,1 tis. €
164,8 %
2022/2021
81,9 tis. €
310,3 %
2022/2021
0,07
172,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk life REALITY, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby life REALITY, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
7,72
0,11
n/a
0,49

Zisk pred zdanením life REALITY, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA life REALITY, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod life REALITY, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie life REALITY, s.r.o.


Konateľ life REALITY, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. life REALITY, s.r.o.


Predmet činnosti life REALITY, s.r.o.


Kataster life REALITY, s.r.o.


Skrátené výkazy life REALITY, s.r.o.