Prehľad o organizácii
ALVOD, s.r.o.
Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
36636410
2021982853
Nemá
nezistený
02.04.2005
27.07.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod ALVOD, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ALVOD, s.r.o.


Konateľ ALVOD, s.r.o.


Člen dozorného orgánu ALVOD, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ALVOD, s.r.o.


Prokurista ALVOD, s.r.o.


Predmet činnosti ALVOD, s.r.o.


Kataster ALVOD, s.r.o.


Skrátené výkazy ALVOD, s.r.o.