Prehľad o organizácii
TTA - Telekomunikačná technika, alarmy s.r.o.; skrátený názov: TTA s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36636428
2021978398
SK2021978398
3-4 zamestnanci
05.04.2005
Ost.telekomunikačné čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
-0,03
0,04
137,9 %
1,43 tis. €
-80,6 %
2022/2021
123 tis. €
2,7 %
2022/2021
0,01
-78,5 %
2022/2021
18,6 tis. €
97,3 %
2020/2019
N/A

Zisk TTA - Telekomunikačná technika, alarmy s.r.o.; skrátený názov: TTA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby TTA - Telekomunikačná technika, alarmy s.r.o.; skrátený názov: TTA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
-7,2
-0,38
0,59
0,52

Zisk pred zdanením TTA - Telekomunikačná technika, alarmy s.r.o.; skrátený názov: TTA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA TTA - Telekomunikačná technika, alarmy s.r.o.; skrátený názov: TTA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod TTA - Telekomunikačná technika, alarmy s.r.o.; skrátený názov: TTA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TTA - Telekomunikačná technika, alarmy s.r.o.; skrátený názov: TTA s.r.o.


Konateľ TTA - Telekomunikačná technika, alarmy s.r.o.; skrátený názov: TTA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TTA - Telekomunikačná technika, alarmy s.r.o.; skrátený názov: TTA s.r.o.


Predmet činnosti TTA - Telekomunikačná technika, alarmy s.r.o.; skrátený názov: TTA s.r.o.


Kataster TTA - Telekomunikačná technika, alarmy s.r.o.; skrátený názov: TTA s.r.o.


Skrátené výkazy TTA - Telekomunikačná technika, alarmy s.r.o.; skrátený názov: TTA s.r.o.