Prehľad o organizácii
AGBM, a.s.
1. Nový Svet 814/21, 941 31 Dvory nad Žitavou
36636436
2021976506
Nemá
nezistený
05.04.2005
Služ.súvis.s pestovaním
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,06
-0,07
3,93
18,8 %
-3,66 tis. €
-140,9 %
2022/2021
N/A
-0,06
-161,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk AGBM, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby AGBM, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk
n/a
0,81
n/a
5,31

Zisk pred zdanením AGBM, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA AGBM, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod AGBM, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGBM, a.s.


Predstavenstvo AGBM, a.s.


Člen dozorného orgánu AGBM, a.s.


Jediný akcionár a.s. AGBM, a.s.


Predmet činnosti AGBM, a.s.


Kataster AGBM, a.s.


Skrátené výkazy AGBM, a.s.