Prehľad o organizácii
INLOGIC SOFTWARE s.r.o.
Skuteckého 15614/25, 974 01 Banská Bystrica
36636444
2021984602
SK2021984602
5-9 zamestnancov
05.04.2005
Počítačové programovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,25
0,29
4,82
16 %
584 tis. €
-21,4 %
2022/2021
3,29 mil. €
4,4 %
2022/2021
0,25
-29,5 %
2022/2021
3,66 tis. €
N/A

Zisk INLOGIC SOFTWARE s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby INLOGIC SOFTWARE s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3,5 mil. €
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
transparex.sk
285,37
0,84
0,13
8,37

Zisk pred zdanením INLOGIC SOFTWARE s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
transparex.sk

EBITDA INLOGIC SOFTWARE s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod INLOGIC SOFTWARE s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie INLOGIC SOFTWARE s.r.o.


Konateľ INLOGIC SOFTWARE s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. INLOGIC SOFTWARE s.r.o.


Predmet činnosti INLOGIC SOFTWARE s.r.o.


Kataster INLOGIC SOFTWARE s.r.o.


Skrátené výkazy INLOGIC SOFTWARE s.r.o.