Prehľad o organizácii
ZAGRANCS s.r.o.
Gemerské Dechtáre 39, 980 04 Hostice
36636452
2021983216
SK2021983216
2 zamestnanci
05.04.2005
Chov oviec a kôz
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,07
0,14
0,29
55 %
6,89 tis. €
16,8 %
2022/2021
37 tis. €
12,6 %
2022/2021
0,07
-2,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk ZAGRANCS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby ZAGRANCS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
7,16
0,45
0,01
1,62

Zisk pred zdanením ZAGRANCS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA ZAGRANCS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod ZAGRANCS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ZAGRANCS s.r.o.


Konateľ ZAGRANCS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ZAGRANCS s.r.o.


Predmet činnosti ZAGRANCS s.r.o.


Kataster ZAGRANCS s.r.o.


Skrátené výkazy ZAGRANCS s.r.o.