Prehľad o organizácii
Getler services s. r. o.
Záhorácka 379/8, 900 61 Gajary
36636461
2021986989
Nemá
nezistený
05.04.2005
Hotelové ubytovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
268 280 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Getler services s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
transparex.sk

Tržby Getler services s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
-2,02
-2 681,8
n/a
0

Zisk pred zdanením Getler services s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 €
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA Getler services s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 €
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Getler services s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Getler services s. r. o.


Konateľ Getler services s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Getler services s. r. o.


Predmet činnosti Getler services s. r. o.


Kataster Getler services s. r. o.


Skrátené výkazy Getler services s. r. o.