Prehľad o organizácii
STYLEX, s.r.o.
Nová 9, 962 21 Lieskovec
36636487
2021979333
Nemá
nezistený
06.04.2005
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
49,2 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk STYLEX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby STYLEX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
0,51
n/a
n/a

Zisk pred zdanením STYLEX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA STYLEX, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod STYLEX, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STYLEX, s.r.o.


Konateľ STYLEX, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. STYLEX, s.r.o.


Predmet činnosti STYLEX, s.r.o.


Kataster STYLEX, s.r.o.


Skrátené výkazy STYLEX, s.r.o.