Prehľad o organizácii
INT-TEC s.r.o. v likvidácii
ul. 29. augusta 1031/11, 960 01 Zvolen
36636495
2021988727
Nemá
nezistený
06.04.2005
21.10.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,07
1,14
87,6 %
-65 €
-1 028,6 %
2020/2019
N/A
-0,01
-1 510,5 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk INT-TEC s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby INT-TEC s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,12
n/a
1,14

Zisk pred zdanením INT-TEC s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA INT-TEC s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod INT-TEC s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie INT-TEC s.r.o. v likvidácii


Konateľ INT-TEC s.r.o. v likvidácii


Likvidátor INT-TEC s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. INT-TEC s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti INT-TEC s.r.o. v likvidácii


Kataster INT-TEC s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy INT-TEC s.r.o. v likvidácii