Prehľad o organizácii
TAGAM, s.r.o.
974 01 Horná Mičiná
36636509
2021995492
Nemá
nezistený
06.04.2005
30.07.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk TAGAM, s.r.o.


2014
2015
0 €
-5 €
-10 €
-15 €
-20 €
transparex.sk

Tržby TAGAM, s.r.o.


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením TAGAM, s.r.o.


2014
2015
0 €
-5 €
-10 €
-15 €
-20 €
transparex.sk

EBITDA TAGAM, s.r.o.


2014
2015
0 €
-5 €
-10 €
-15 €
-20 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod TAGAM, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TAGAM, s.r.o.


Konateľ TAGAM, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TAGAM, s.r.o.


Predmet činnosti TAGAM, s.r.o.


Kataster TAGAM, s.r.o.


Skrátené výkazy TAGAM, s.r.o.