Prehľad o organizácii
FOĽK servis s.r.o. "v likvidácii"
Francisciho 807/10, 980 61 Tisovec
36636517
2021982666
Nemá
nezistený
06.04.2005
07.06.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,21
-600 €
75,3 %
2015/2014
167 €
-97,5 %
2015/2014
N/A
N/A
N/A

Zisk FOĽK servis s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
-2,5 tis. €
transparex.sk

Tržby FOĽK servis s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením FOĽK servis s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
500 €
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
transparex.sk

EBITDA FOĽK servis s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod FOĽK servis s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FOĽK servis s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ FOĽK servis s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor FOĽK servis s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FOĽK servis s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti FOĽK servis s.r.o. "v likvidácii"


Kataster FOĽK servis s.r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy FOĽK servis s.r.o. "v likvidácii"