Prehľad o organizácii
ORTEK s.r.o.
Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen
36636525
2021987011
Nemá
nezistený
06.04.2005
Čin.špec.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
517,06
0 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk ORTEK s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby ORTEK s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
12,46
1
n/a
2 434,09

Zisk pred zdanením ORTEK s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA ORTEK s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod ORTEK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ORTEK s.r.o.


Konateľ ORTEK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ORTEK s.r.o.


Prokurista ORTEK s.r.o.


Predmet činnosti ORTEK s.r.o.


Kataster ORTEK s.r.o.


Skrátené výkazy ORTEK s.r.o.