Prehľad o organizácii
SLOVTERRA spol. s r.o.
Pod Urpínom 20, 974 01 Banská Bystrica
36636533
2021986395
Nemá
nezistený
06.04.2005
30.12.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod SLOVTERRA spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SLOVTERRA spol. s r.o.


Konateľ SLOVTERRA spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SLOVTERRA spol. s r.o.


Predmet činnosti SLOVTERRA spol. s r.o.


Kataster SLOVTERRA spol. s r.o.


Skrátené výkazy SLOVTERRA spol. s r.o.