Prehľad o organizácii
ATB - Slovakia, spol. s r.o.
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
36636541
2021990047
Nemá
nezistený
06.04.2005
Ost.špecializ.stav.práce
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
-0,03
13,11
7,9 %
-3,59 tis. €
74,5 %
2022/2021
N/A
-0,02
73,9 %
2022/2021
4,11 tis. €
N/A

Zisk ATB - Slovakia, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby ATB - Slovakia, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,92
n/a
22,79

Zisk pred zdanením ATB - Slovakia, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

EBITDA ATB - Slovakia, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod ATB - Slovakia, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ATB - Slovakia, spol. s r.o.


Konateľ ATB - Slovakia, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ATB - Slovakia, spol. s r.o.


Predmet činnosti ATB - Slovakia, spol. s r.o.


Kataster ATB - Slovakia, spol. s r.o.


Skrátené výkazy ATB - Slovakia, spol. s r.o.