Prehľad o organizácii
LC Invest, s.r.o.
Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec
36636550
2021984305
Nemá
nezistený
06.04.2005
01.06.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod LC Invest, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LC Invest, s.r.o.


Konateľ LC Invest, s.r.o.


Člen dozorného orgánu LC Invest, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LC Invest, s.r.o.


Predmet činnosti LC Invest, s.r.o.


Kataster LC Invest, s.r.o.


Skrátené výkazy LC Invest, s.r.o.