Prehľad o organizácii
METALNET, s.r.o.
Mostárenská 9, 977 01 Brezno
36636568
2021993666
SK2021993666
25-49 zamestnancov
07.04.2005
Výroba plastových dosiek
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0
0,09
26,1 %
-6 tis. €
-231,7 %
2022/2021
1,29 mil. €
12,3 %
2022/2021
-0
-242,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk METALNET, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby METALNET, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
transparex.sk
225,7
0,74
0,09
0,63

Zisk pred zdanením METALNET, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA METALNET, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod METALNET, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie METALNET, s.r.o.


Konateľ METALNET, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. METALNET, s.r.o.


Prokurista METALNET, s.r.o.


Predmet činnosti METALNET, s.r.o.


Kataster METALNET, s.r.o.


Skrátené výkazy METALNET, s.r.o.