Prehľad o organizácii
MTVS s.r.o.
Horná Strieborná 11, 974 01 Banská Bystrica
36636576
2021985207
Nemá
nezistený
07.04.2005
06.06.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod MTVS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MTVS s.r.o.


Konateľ MTVS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MTVS s.r.o.


Predmet činnosti MTVS s.r.o.


Kataster MTVS s.r.o.


Skrátené výkazy MTVS s.r.o.