Prehľad o organizácii
LUX REALITY INVEST, s.r.o.
Tatranská 435/7, 059 38 Štrba
36636584
2021988419
Nemá
nezistený
07.04.2005
Realitné kancelárie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod LUX REALITY INVEST, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LUX REALITY INVEST, s.r.o.


Konateľ LUX REALITY INVEST, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LUX REALITY INVEST, s.r.o.


Predmet činnosti LUX REALITY INVEST, s.r.o.


Kataster LUX REALITY INVEST, s.r.o.


Skrátené výkazy LUX REALITY INVEST, s.r.o.