Prehľad o organizácii
AMBOMED s.r.o.
Železničná 23, 979 01 Rimavská Sobota
36636592
2022004567
Nemá
1 zamestnanec
07.04.2005
Čin.špec.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,12
0,13
10,2
8,8 %
17 tis. €
-3,5 %
2022/2021
81,7 tis. €
-4 %
2022/2021
0,12
-12,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk AMBOMED s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby AMBOMED s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
19,32
0,91
0,16
11,39

Zisk pred zdanením AMBOMED s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA AMBOMED s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod AMBOMED s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AMBOMED s.r.o.


Konateľ AMBOMED s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AMBOMED s.r.o.


Predmet činnosti AMBOMED s.r.o.


Kataster AMBOMED s.r.o.


Skrátené výkazy AMBOMED s.r.o.