Prehľad o organizácii
Stolárstvo G + J, s.r.o.
Gerlachovská 11, 974 11 Banská Bystrica
36636606
2021986384
Nemá
nezistený
07.04.2005
29.12.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
85,9 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Stolárstvo G + J, s.r.o.


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby Stolárstvo G + J, s.r.o.


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
0,14
n/a
1,16

Zisk pred zdanením Stolárstvo G + J, s.r.o.


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Stolárstvo G + J, s.r.o.


2014
2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Stolárstvo G + J, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stolárstvo G + J, s.r.o.


Konateľ Stolárstvo G + J, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Stolárstvo G + J, s.r.o.


Predmet činnosti Stolárstvo G + J, s.r.o.


Kataster Stolárstvo G + J, s.r.o.


Skrátené výkazy Stolárstvo G + J, s.r.o.