Prehľad o organizácii
VICTORY LC s.r.o.
Ul. Arm. gen. L. Svobodu 2832/2, 984 01 Lučenec
36636614
2021998209
SK2021998209
1 zamestnanec
07.04.2005
Veľkoobchod s odpadom
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
-0,09
0,27
117,6 %
1,13 tis. €
300,4 %
2022/2021
798 tis. €
13,7 %
2022/2021
0,02
615 %
2022/2021
28,6 tis. €
N/A

Zisk VICTORY LC s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby VICTORY LC s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
-1,98
-0,18
0,02
0,85

Zisk pred zdanením VICTORY LC s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA VICTORY LC s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod VICTORY LC s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VICTORY LC s.r.o.


Konateľ VICTORY LC s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VICTORY LC s.r.o.


Predmet činnosti VICTORY LC s.r.o.


Kataster VICTORY LC s.r.o.


Skrátené výkazy VICTORY LC s.r.o.