Prehľad o organizácii
BEDOT, s.r.o.
ul. Mierova 13/305, 984 01 Lučenec
36636622
2021984019
SK2021984019
1 zamestnanec
08.04.2005
Veľkoob.so staveb.stroj.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,28
0,63
0,02
144,8 %
-26,4 tis. €
-263,4 %
2022/2021
76,8 tis. €
-25,1 %
2022/2021
-0,28
-365,6 %
2022/2021
3,81 tis. €
N/A

Zisk BEDOT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby BEDOT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk
-2,53
-0,45
0,41
0,66

Zisk pred zdanením BEDOT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA BEDOT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod BEDOT, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BEDOT, s.r.o.


Konateľ BEDOT, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BEDOT, s.r.o.


Predmet činnosti BEDOT, s.r.o.


Kataster BEDOT, s.r.o.


Skrátené výkazy BEDOT, s.r.o.