Prehľad o organizácii
MULTITEX, s.r.o.
Školská 962/54, 922 41 Drahovce
36636631
2021999199
Nemá
nezistený
08.04.2005
11.01.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk MULTITEX, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby MULTITEX, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením MULTITEX, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA MULTITEX, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod MULTITEX, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MULTITEX, s.r.o.


Konateľ MULTITEX, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MULTITEX, s.r.o.


Predmet činnosti MULTITEX, s.r.o.


Kataster MULTITEX, s.r.o.


Skrátené výkazy MULTITEX, s.r.o.