Prehľad o organizácii
EURORADNA, s.r.o.
Internátna 2/1867, 974 04 Banská Bystrica
36636649
2021988177
Nemá
nezistený
08.04.2005
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod EURORADNA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EURORADNA, s.r.o.


Konateľ EURORADNA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EURORADNA, s.r.o.


Predmet činnosti EURORADNA, s.r.o.


Kataster EURORADNA, s.r.o.


Skrátené výkazy EURORADNA, s.r.o.