Prehľad o organizácii
EURO GAME Slovakia s.r.o.
Nám. Š. M. Daxnera 1252/13, 979 01 Rimavská Sobota
36636657
2021982479
Nemá
nezistený
08.04.2005
Ost.maloob.mimo predajní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk EURO GAME Slovakia s.r.o.


2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby EURO GAME Slovakia s.r.o.


2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením EURO GAME Slovakia s.r.o.


2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA EURO GAME Slovakia s.r.o.


2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod EURO GAME Slovakia s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EURO GAME Slovakia s.r.o.


Konateľ EURO GAME Slovakia s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EURO GAME Slovakia s.r.o.


Predmet činnosti EURO GAME Slovakia s.r.o.


Kataster EURO GAME Slovakia s.r.o.


Skrátené výkazy EURO GAME Slovakia s.r.o.