Prehľad o organizácii
INSOMNIA s.r.o.
Partizánska ulica 1877, 962 05 Hriňová
36636665
2021984580
Nemá
nezistený
10.04.2005
01.11.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod INSOMNIA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie INSOMNIA s.r.o.


Konateľ INSOMNIA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. INSOMNIA s.r.o.


Predmet činnosti INSOMNIA s.r.o.


Kataster INSOMNIA s.r.o.


Skrátené výkazy INSOMNIA s.r.o.