Prehľad o organizácii
SOPHIA AGENCY s.r.o.
Vígľašská Huta - Kalinka č. 108, 962 25 Kalinka
36636673
2021986406
Nemá
nezistený
12.04.2005
31.05.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod SOPHIA AGENCY s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SOPHIA AGENCY s.r.o.


Konateľ SOPHIA AGENCY s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SOPHIA AGENCY s.r.o.


Prokurista SOPHIA AGENCY s.r.o.


Predmet činnosti SOPHIA AGENCY s.r.o.


Kataster SOPHIA AGENCY s.r.o.


Skrátené výkazy SOPHIA AGENCY s.r.o.