Prehľad o organizácii
DANTY, s.r.o.
Bronzová 13, 974 05 Banská Bystrica
36636681
2021982457
SK2021982457
1 zamestnanec
12.04.2005
Ost.čistiace činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,78
33,08
0,5
97,7 %
23,6 tis. €
214,7 %
2022/2021
75,4 tis. €
15,7 %
2022/2021
0,78
201,9 %
2022/2021
5,62 tis. €
N/A

Zisk DANTY, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby DANTY, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
transparex.sk
0,11
0,02
0,06
0,7

Zisk pred zdanením DANTY, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA DANTY, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod DANTY, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DANTY, s.r.o.


Konateľ DANTY, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DANTY, s.r.o.


Predmet činnosti DANTY, s.r.o.


Kataster DANTY, s.r.o.


Skrátené výkazy DANTY, s.r.o.