Prehľad o organizácii
FLYERS, s.r.o. "v konkurze"
Tabakova 1, 969 01 Banská Štiavnica
36636690
2022036874
Nemá
nezistený
12.04.2005
15.04.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod FLYERS, s.r.o. "v konkurze"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FLYERS, s.r.o. "v konkurze"


Konateľ FLYERS, s.r.o. "v konkurze"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FLYERS, s.r.o. "v konkurze"


Správca konkurznej podstaty FLYERS, s.r.o. "v konkurze"


Predmet činnosti FLYERS, s.r.o. "v konkurze"


Kataster FLYERS, s.r.o. "v konkurze"


Skrátené výkazy FLYERS, s.r.o. "v konkurze"