Prehľad o organizácii
Burgmaier Precision Verwaltungs, s.r.o.
Technická ulica 6, 974 01 Banská Bystrica
36636703
2021991400
Nemá
nezistený
12.04.2005
Ost.maloob.mimo predajní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,08
0,08
31,49
2,1 %
1,47 tis. €
-5,4 %
2023/2022
1,96 tis. €
0 %
2023/2022
0,08
-13 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Burgmaier Precision Verwaltungs, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,6 tis. €
1,5 tis. €
1,4 tis. €
1,3 tis. €
1,2 tis. €
transparex.sk

Tržby Burgmaier Precision Verwaltungs, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,98
n/a
39,06

Zisk pred zdanením Burgmaier Precision Verwaltungs, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,85 tis. €
1,8 tis. €
1,75 tis. €
1,7 tis. €
1,65 tis. €
transparex.sk

EBITDA Burgmaier Precision Verwaltungs, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,96 tis. €
1,96 tis. €
1,96 tis. €
1,96 tis. €
1,96 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Burgmaier Precision Verwaltungs, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Burgmaier Precision Verwaltungs, s.r.o.


Konateľ Burgmaier Precision Verwaltungs, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Burgmaier Precision Verwaltungs, s.r.o.


Predmet činnosti Burgmaier Precision Verwaltungs, s.r.o.


Kataster Burgmaier Precision Verwaltungs, s.r.o.


Skrátené výkazy Burgmaier Precision Verwaltungs, s.r.o.