Prehľad o organizácii
PK - Systems, s.r.o.
ul. SNP 22, 965 01 Žiar nad Hronom
36636720
2021984140
SK2021984140
0 zamestnancov
13.04.2005
Čin.knižníc a archívov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,08
0,08
160,67
0,5 %
34,6 tis. €
108,3 %
2022/2021
65,6 tis. €
1,5 %
2022/2021
0,08
93,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk PK - Systems, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby PK - Systems, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
62,4
1
n/a
162,74

Zisk pred zdanením PK - Systems, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA PK - Systems, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod PK - Systems, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PK - Systems, s.r.o.


Konateľ PK - Systems, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PK - Systems, s.r.o.


Predmet činnosti PK - Systems, s.r.o.


Kataster PK - Systems, s.r.o.


Skrátené výkazy PK - Systems, s.r.o.