Prehľad o organizácii
ZEPOX spol. s.r.o.
Zvolenská cesta 13/C, 974 01 Banská Bystrica
36636738
2021984173
Nemá
nezistený
13.04.2005
Oprava motor.vozidiel
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-0,1
-0,81
0,07
87,3 %
-38,5 tis. €
-267,1 %
2021/2020
203 tis. €
18,3 %
2021/2020
-0,1
-183,5 %
2021/2020
2,19 tis. €
N/A

Zisk ZEPOX spol. s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby ZEPOX spol. s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
0,48
0,13
0,39
0,96

Zisk pred zdanením ZEPOX spol. s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA ZEPOX spol. s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod ZEPOX spol. s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ZEPOX spol. s.r.o.


Konateľ ZEPOX spol. s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ZEPOX spol. s.r.o.


Predmet činnosti ZEPOX spol. s.r.o.


Kataster ZEPOX spol. s.r.o.


Skrátené výkazy ZEPOX spol. s.r.o.