Prehľad o organizácii
TREETHERM SK s.r.o.
Družstevná 47/5, 976 32 Badín
36636746
2021984734
SK2021984734
3-4 zamestnanci
14.04.2005
Stolárske práce
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,63
0,54
97 %
8,99 tis. €
109,2 %
2022/2021
353 tis. €
44,1 %
2022/2021
0,02
110,5 %
2022/2021
2,02 mil. €
844,5 %
2022/2021
N/A

Zisk TREETHERM SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby TREETHERM SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk
2,16
0,03
0,22
1,16

Zisk pred zdanením TREETHERM SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA TREETHERM SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod TREETHERM SK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TREETHERM SK s.r.o.


Konateľ TREETHERM SK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TREETHERM SK s.r.o.


Predmet činnosti TREETHERM SK s.r.o.


Kataster TREETHERM SK s.r.o.


Skrátené výkazy TREETHERM SK s.r.o.