Prehľad o organizácii
PSYCHOVITAL s.r.o.
Sokolská 61, 960 01 Zvolen
36636754
2021987286
SK2021987286
1 zamestnanec
14.04.2005
Čin.špec.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,3
0,69
1,33
56,8 %
9,42 tis. €
492,6 %
2022/2021
52,7 tis. €
3,7 %
2022/2021
0,3
363,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk PSYCHOVITAL s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby PSYCHOVITAL s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
55 tis. €
50 tis. €
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
transparex.sk
2,06
0,43
0,14
1,75

Zisk pred zdanením PSYCHOVITAL s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA PSYCHOVITAL s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod PSYCHOVITAL s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PSYCHOVITAL s.r.o.


Konateľ PSYCHOVITAL s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PSYCHOVITAL s.r.o.


Predmet činnosti PSYCHOVITAL s.r.o.


Kataster PSYCHOVITAL s.r.o.


Skrátené výkazy PSYCHOVITAL s.r.o.