Prehľad o organizácii
CREDO Tech, s.r.o.
Štúrova ulica 29/4330, 031 01 Liptovský Mikuláš
36636762
2021987242
Nemá
nezistený
14.04.2005
01.01.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod CREDO Tech, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CREDO Tech, s.r.o.


Konateľ CREDO Tech, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CREDO Tech, s.r.o.


Predmet činnosti CREDO Tech, s.r.o.


Kataster CREDO Tech, s.r.o.


Skrátené výkazy CREDO Tech, s.r.o.