Prehľad o organizácii
ALUPROF spol. s r.o.
Námestie Snp 67, 966 21 Lovča
36636771
2021994656
SK2021994656
nezistený
14.04.2005
Veľk.s drevom,stav.mat.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,34
0,4
5,12
15,9 %
11,4 tis. €
4 044,2 %
2022/2021
19,8 tis. €
700,3 %
2022/2021
0,34
3 136,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk ALUPROF spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby ALUPROF spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
4,29
0,84
n/a
5,12

Zisk pred zdanením ALUPROF spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA ALUPROF spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod ALUPROF spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ALUPROF spol. s r.o.


Konateľ ALUPROF spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ALUPROF spol. s r.o.


Predmet činnosti ALUPROF spol. s r.o.


Kataster ALUPROF spol. s r.o.


Skrátené výkazy ALUPROF spol. s r.o.