Prehľad o organizácii
Fenax Pharma s.r.o.
Kapitulská 1, 974 01 Banská Bystrica
36636789
2021996614
SK2021996614
5-9 zamestnancov
14.04.2005
Lekárne
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,04
0,1
0,18
62,6 %
7,95 tis. €
-60,4 %
2022/2021
1,47 mil. €
-1,7 %
2022/2021
0,04
-61,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Fenax Pharma s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Fenax Pharma s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
transparex.sk
4,19
0,37
0,08
1,59

Zisk pred zdanením Fenax Pharma s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Fenax Pharma s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Fenax Pharma s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Fenax Pharma s.r.o.


Konateľ Fenax Pharma s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Fenax Pharma s.r.o.


Predmet činnosti Fenax Pharma s.r.o.


Kataster Fenax Pharma s.r.o.


Skrátené výkazy Fenax Pharma s.r.o.