Prehľad o organizácii
MUDr. BALAJKOVÁ, s.r.o. „v likvidácii“
Hollého 800/2, 960 01 Zvolen
36636797
2021987209
Nemá
nezistený
14.04.2005
27.09.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,03
-0,03
-674 €
-102 %
2022/2021
N/A
-0,03
-107,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk MUDr. BALAJKOVÁ, s.r.o. „v likvidácii“


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby MUDr. BALAJKOVÁ, s.r.o. „v likvidácii“


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
3,01
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením MUDr. BALAJKOVÁ, s.r.o. „v likvidácii“


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA MUDr. BALAJKOVÁ, s.r.o. „v likvidácii“


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod MUDr. BALAJKOVÁ, s.r.o. „v likvidácii“


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MUDr. BALAJKOVÁ, s.r.o. „v likvidácii“


Konateľ MUDr. BALAJKOVÁ, s.r.o. „v likvidácii“


Likvidátor MUDr. BALAJKOVÁ, s.r.o. „v likvidácii“


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MUDr. BALAJKOVÁ, s.r.o. „v likvidácii“


Predmet činnosti MUDr. BALAJKOVÁ, s.r.o. „v likvidácii“


Kataster MUDr. BALAJKOVÁ, s.r.o. „v likvidácii“


Skrátené výkazy MUDr. BALAJKOVÁ, s.r.o. „v likvidácii“