Prehľad o organizácii
Optimed, s.r.o.
Čelno 418/54, 976 98 Podbrezová-Lopej
36636801
2022012014
Nemá
2 zamestnanci
14.04.2005
Čin.špec.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,08
0,1
78,7 %
1,31 tis. €
127 %
2022/2021
90,3 tis. €
2,3 %
2022/2021
0,02
120,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Optimed, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby Optimed, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
transparex.sk
2,38
0,21
0,13
0,43

Zisk pred zdanením Optimed, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA Optimed, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
24 tis. €
22 tis. €
20 tis. €
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Optimed, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Optimed, s.r.o.


Konateľ Optimed, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Optimed, s.r.o.


Predmet činnosti Optimed, s.r.o.


Kataster Optimed, s.r.o.


Skrátené výkazy Optimed, s.r.o.