Prehľad o organizácii
G+SOLAR KFT, organizačná zložka
Šávoľská cesta 1888, 986 01 Fiľakovo
36636819
2021987946
Nemá
nezistený
14.04.2005
02.12.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod G+SOLAR KFT, organizačná zložka


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie G+SOLAR KFT, organizačná zložka


Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku) G+SOLAR KFT, organizačná zložka


Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby G+SOLAR KFT, organizačná zložka


Zriaďovateľ ZO G+SOLAR KFT, organizačná zložka


Predmet činnosti G+SOLAR KFT, organizačná zložka


Kataster G+SOLAR KFT, organizačná zložka


Skrátené výkazy G+SOLAR KFT, organizačná zložka