Prehľad o organizácii
HYPPO-MED s.r.o.
M.R.Štefánika 7845/53, 960 01 Zvolen
36636827
2021987033
SK2021987033
nezistený
14.04.2005
Sprostr.obch.so šp.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,02
0,05
33,3 %
1,12 tis. €
-43,7 %
2022/2021
14,4 tis. €
-58,3 %
2022/2021
0,02
-23 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk HYPPO-MED s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby HYPPO-MED s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,67
n/a
0,29

Zisk pred zdanením HYPPO-MED s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA HYPPO-MED s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod HYPPO-MED s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HYPPO-MED s.r.o.


Konateľ HYPPO-MED s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HYPPO-MED s.r.o.


Predmet činnosti HYPPO-MED s.r.o.


Kataster HYPPO-MED s.r.o.


Skrátené výkazy HYPPO-MED s.r.o.