Prehľad o organizácii
D.M.Y., s. r.o.
Eötvösa 21, 945 05 Komárno
36636835
2021988892
SK2021988892
1 zamestnanec
14.04.2005
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,15
-1,36
0,02
89,1 %
-34 tis. €
-2 149,8 %
2022/2021
14,6 tis. €
19,6 %
2022/2021
-0,15
-2 773,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk D.M.Y., s. r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby D.M.Y., s. r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
3,76
0,11
0,02
0,03

Zisk pred zdanením D.M.Y., s. r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA D.M.Y., s. r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod D.M.Y., s. r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie D.M.Y., s. r.o.


Konateľ D.M.Y., s. r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. D.M.Y., s. r.o.


Predmet činnosti D.M.Y., s. r.o.


Kataster D.M.Y., s. r.o.


Skrátené výkazy D.M.Y., s. r.o.