Prehľad o organizácii
Jasel s.r.o.
Partizánska cesta 107, 976 75 Jasenie
36636843
2021991411
SK2021991411
1 zamestnanec
14.04.2005
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,48
-0,15
0,19
418,5 %
2,46 tis. €
1 562,8 %
2022/2021
31,2 tis. €
18,6 %
2022/2021
0,48
3 053,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Jasel s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Tržby Jasel s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
transparex.sk
-2,45
-3,18
0,04
0,29

Zisk pred zdanením Jasel s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Jasel s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Jasel s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Jasel s.r.o.


Konateľ Jasel s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Jasel s.r.o.


Predmet činnosti Jasel s.r.o.


Kataster Jasel s.r.o.


Skrátené výkazy Jasel s.r.o.